Burgerschapsonderwijs

Onze schoolslogan is: ‘Onze kinderen van nu, zijn de maatschappij van morgen’. Als basisschool willen wij onze kinderen zoveel mogelijk voorbereiden op deelname aan de maatschappij. Daar hebben ze kennis en vaardigheden voor nodig, maar moeten ze ook kunnen handelen vanuit gedeelde waarden en normen.

Wereldburgerschap is vast geïntegreerd in ons onderwijs waar tijdens activiteiten/thema’s bewust aandacht aan geschonken wordt. We laten onze leerlingen nadenken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving.

Burgerschap is terug te vinden in o.a.

 • goede doelen projecten
 • talentdagen
 • werelddag
 • deelname Landelijke Opschoondag
 • deelname aan de week van Respect
 • lessen uit de verschillende methoden die samenhangen met burgerschap
 • PBS lessen
 • de leefregels die we hanteren binnen de school
 • diverse projecten en lessen die vasthangen aan een thema zoals: lessen over drugs, alcohol, vuurwerk en media
 • groepsvorming en Rots en Water training

Burgerschapsonderwijs heeft als doel om kinderen actief maatschappelijk betrokken te maken en leert hen te functioneren in een diverse en democratische samenleving. Kinderen leren om zich in te leven in het verhaal van een ander en kunnen zich, naar mate ze ouder worden, een mening vormen. Burgerschapsonderwijs gaat dus verder dan alleen maar kennisoverdracht!

Naast bovenstaande geeft het landelijke curriculum van burgerschapsonderwijs opdracht om aandacht te besteden aan nog andere maatschappelijke issues zoals mediawijsheid, duurzaamheid en globalisering. Vanaf groep 4 wordt hiervoor de methode ‘Blink’ ingezet dat voorziet in een thematisch aanbod. Niet alleen aardrijkskunde, biologie en geschiedenis zijn binnen deze thema’s verweven, maar ook burgerschapsonderwijs.

Leerlingenraad

Op schoolniveau willen we kinderen leren om actief mee te denken. Dit gebeurt vanaf groep 6 t/m 8 in de vorm van een leerlingenraad. Afgevaardigden vanuit elke klas gaan in gesprek met de directie waardoor ze betrokken worden bij allerlei zaken rondom schoolontwikkeling en beleid waardoor:

 • leerlingen een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen
 • leerlingen spelenderwijs kennis maken met democratische beginselen
 • de betrokkenheid met school van leerlingen bevorderd wordt
 • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderd wordt
 • kwaliteit van de schoolorganisatie bevordert wordt
 • actief burgerschap bevorderd wordt

Vijf tot zes keer per jaar wordt er vergaderd met de leerlingenraad. Voorafgaand aan de leerlingenraad wordt ook de rest van de klas actief betrokken om ideeën en gespreksonderwerpen aan te dragen. Naast de leerlingenraad op schoolniveau nemen wij ook deel aan de Bovenschoolse Kinderraad op stichtingsniveau.