Ons onderwijs

Op BS Uniek zijn we de afgelopen jaren aan de slag gegaan om ons onderwijs anders te organiseren. Wij geloven dat klassikaal frontaal onderwijs onze leerlingen onvoldoende voorbereid op vaardigheden die zij nodig hebben voor de toekomst. Daarnaast leert niet ieder kind op dezelfde manier, hebben wij te maken met niveauverschillen en talenten van ieder individueel kind.

Op 5 november 2020 heeft BS Uniek van de inspectie van onderwijs het predicaat goed ontvangen. Wij zijn trots dat wij dit predicaat in ontvangst hebben mogen nemen.

Bouw 1-2

De kinderen van groep 1-2 leren vooral spelend en doelgericht, we maken hierbij gebruik van thema’s. Bouw 1-2 werkt lokaaldoorbrekend. Dit houdt in dat in ieder lokaal het accent ligt op één specifiek ontwikkelingsgebied. De ontwikkelingsgebieden in de verschillende lokalen zijn:

  • Taal
  • Rekenen
  • sociaal-emotioneel (spel)
  • motoriek en constructie
  • crea (atelier)

Elk lokaal heeft een eigen kleur wat zichtbaar is gemaakt aan de buitenkant met vlaggen.

De groepen (met altijd dezelfde leerkracht(en) en dezelfde samenstelling van kinderen) zitten iedere dag in een ander lokaal. Iedere dag krijgen zij onderwijsaanbod wat meer gericht is op één ontwikkelingsgebied. Iedere dag is dat dus een ander ontwikkelingsgebied, met uiteraard elke dag aandacht voor taal en rekenen.

Bouw 3-4

Vanaf groep 3 gaan de leermethodes een grotere rol spelen. Het lesrooster van groep 3 wordt aangepast aan de behoeften van jonge kinderen. Ook hier is het doelgericht werken en het spelend leren in het middagprogramma terug te zien. In de groepen 3 werken wij ’s middags net als in de groepen 1-2 lokaaldoorbrekend, in de ochtend worden de basisvakken in vast lokaal aangeboden.

Doelgericht werken betekent aanbod op de onderwijsbehoefte van de kinderen. Instructies worden in kleine groepjes aangeboden en zijn passend bij de doelen die het kind zich vaardig moet maken.

Bouw 5-8

In bouw 5-6 en 7-8 wordt het doelgericht werken in combinatie met onderzoekend werken, ingezet op de momenten dat een doel zich ervoor leent, het een meerwaarde heeft en 80% van de kinderen de instructie beheerst. Een rijke leeromgeving daagt kinderen uit de leerstof eigen te maken. Tijdens het middagprogramma wordt groepsdoorbrekend gewerkt aan o.a. de zaakvakken en de creatieve vakken.