Ons onderwijs

Op BS Uniek zijn we de afgelopen jaren aan de slag gegaan om ons onderwijs anders te organiseren. Wij geloven dat klassikaal frontaal onderwijs onze leerlingen onvoldoende voorbereid op vaardigheden die zij nodig hebben voor de toekomst. Daarnaast leert niet ieder kind op dezelfde manier, hebben wij te maken met niveauverschillen en talenten van ieder individueel kind.

Op 5 november 2020 heeft BS Uniek van de inspectie van onderwijs het predicaat goed ontvangen. Wij zijn trots dat wij dit predicaat in ontvangst hebben mogen nemen.

Bouw 1-2

De kinderen van groep 1/2 leren vooral spelend en doelgericht, we maken hierbij gebruik van thema’s. Bouw 1/2 werkt lokaaldoorbrekend. Dit houdt in dat in ieder lokaal het accent ligt op één specifiek ontwikkelingsgebied. De ontwikkelingsgebieden in de verschillende lokalen zijn:

  • Taal
  • Rekenen
  • sociaal-emotioneel (spel)
  • motoriek
  • crea (atelier)
  • constructie

Elk lokaal heeft een eigen kleur wat zichtbaar is gemaakt aan de buitenkant met vlaggen.

De groepen (met altijd dezelfde leerkracht(en) en dezelfde samenstelling van kinderen) zitten iedere dag in een ander lokaal. Iedere dag krijgen zij onderwijsaanbod wat gericht is op één ontwikkelingsgebied; iedere dag is dat dus een ander ontwikkelingsgebied.

Bouw 3-4

Vanaf groep 3 gaan de leermethodes een grotere rol spelen. Het lesrooster van groep 3 wordt aangepast aan de behoeften van jonge kinderen. Ook hier staat het doelgericht werken en het spelend leren centraal. In de groepen 3 werken wij net als in de groepen 1/2 lokaaldoorbrekend.

De lokalen in groep 3 zijn ingericht op de volgende 3 ontwikkelingsgebieden:

  • Taal
  • Rekenen
  • Talent

Doelgericht werken betekent aanbod op de onderwijsbehoefte van de kinderen. Instructies worden in kleine groepjes aangeboden en zijn passend bij de doelen die het kind zich vaardig moet maken.

Bouw 5-8

In bouw 5/6 en 7/8 wordt het doelgericht werken gecombineerd met onderzoekend leren. Een rijke leeromgeving daagt kinderen uit de leerstof eigen te maken. Tijden het middagprogramma wordt groepsdoorbrekend gewerkt aan o.a. de zaakvakken en de creatieve vakken.