Jaarplan 2023-2024

In 2021-2022 hebben wij het schoolplan 2022-2026 geschreven, dit is mede gebaseerd op het Koersplan vanuit de Borgesiusstichting. In het schoolplan staan onze schooldoelen voor de komende vier jaar beschreven. Vanuit deze doelen, worden er per schooljaar ontwikkelpunten uitgewerkt. Dit resulteert in een jaarplan waar BS Uniek mee werkt. In schooljaar 2023-2024 gaan we ons op de volgende gebieden verder ontwikkelen:

  1. Een goed werkend kwaliteitssysteem wegzetten.
  2. Borgen onderwijsvernieuwingen: EDI en Close Reading.
  3. De opbrengsten verhogen/stabiliseren.
  4. Professionalisering en communicatie.
  5. Samenwerking binnen het Kindcentrum intensiveren.
  6. Passend partnerschap voor gelijke kansen.
  7. Wereldburgerschap verder implementeren.
  8. Begrijpend lezen onderwijs.
  9. Technologie- ICT.