Schooltijden

De schooltijden voor groep 1 t/m 8 zijn:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

  • Ochtend: 8.30 tot 12.00 uur
  • Middag: 13.00 tot 15.00 uur

 

Woensdag voor groep 2 t/m 8:

  • 8.30 tot 12.00 uur

Groep 1 is op woensdagochtend vrij

Inloop

Vanaf 8.20 uur is er een inloop; dit betekent dat 10 minuten voor de school begint de deuren worden geopend. Ouders kunnen hun kinderen brengen tot aan de schooldeur. De ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 mogen hun kinderen tot aan de klassendeur (achterzijde gebouw) brengen.

Om 8.30 uur gaan de klasdeuren dicht, zodat de leerkrachten met hun lessen kunnen beginnen. Wij verzoeken u vriendelijk om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school is.

Wij willen graag op tijd beginnen. Indien u iets met de leerkracht wilt bespreken, vragen wij u dit na schooltijd te doen, het liefst op afspraak. De leerkracht kan dan tijd maken om in gesprek te gaan.

Ophalen

De kinderen uit groep 1 en 2 worden om 11.55 uur opgehaald bij de klassendeur aan de achterzijde van de school. Zij mogen dan met hun ouders mee naar huis. Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, laat dit even weten aan de leerkracht. De andere kinderen komen om 12.00 uur zelf naar buiten en kunnen bij de poort worden opgewacht