Peuterspeelzaal

Vanaf 2 jaar kunt u uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal. In ons gebouw is peuterspeelzaal “Hummelhoeve” van Kober gevestigd.

Opvang

Het overblijven tussen de middag en de naschoolse opvang wordt georganiseerd door Kober. Het overblijven is in het gebouw zelf. De kinderen brengen zelf eten en drinken mee.

Door het aanbieden van deze opvang biedt Kober een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen aan. De pedagogisch medewerkers werken zowel bij het overblijven als bij de buitenschoolse opvang. Daarnaast moeten de verantwoordelijkheden van de tussenschoolse opvang goed geregeld zijn.
Bij Kober kinderopvang kost het overblijven €2,95 per keer. Hiervoor worden zowel vrijwilligers (met vrijwilligersvergoeding) als pedagogisch
medewerkers van de buitenschoolse opvang van Kober ingezet.

Aanmelden

Kober hanteert een digitaal én flexibel aanmeldsysteem waarbij u een factuur per maand (achteraf) ontvangt van de daadwerkelijk afgenomen overblijfbeurten.

U kunt tot 10.00 uur ’s ochtends uw kinderen aan- of afmelden voor het overblijven.

Er is iedere dag een overblijfcoördinator op school aanwezig. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u e-mailen naar overblijvenuniek@kober.nl of via het Ouderportaal een bericht sturen.

Voor meer informatie en aanmelden: www.kober.nl