Samenwerking ouders

Een goede relatie tussen school en ouders is van belang voor de schoolprestaties en het welbevinden van het kind op school. Het kind, zijn ouder(s) en de school vormen samen de pedagogische driehoek. School en ouders worden gezien als partners in de gezamenlijke opvoeding van en het onderwijs aan het kind.

Wij vinden het van groot belang dat kinderen, ouders, leerkrachten, directie en anderen die betrokken zijn bij de school, weten van elkaar wat we doen, waarom we het doen en hoe we dit doen. De communicatie is helder, transparant en gestructureerd. De school biedt een omgeving waarin alles besproken kan worden en waar ook daadwerkelijk naar elkaar wordt geluisterd. De deur staat altijd voor u open!

Ouderportaal

Naast mondelinge communicatie gebeurt veel communicatie via de Ouderportaal app. Met deze app  kunnen ouders en school veilig online met elkaar samenwerken, informatie uitwisselen, foto’s en berichten delen of bv. uitstapjes en ouderavonden plannen.

Bij het intakegesprek of in het informatiepakket van de school ontvangt u een persoonlijke code (token). Deze kunt u activeren en u zo aanmelden voor het Ouderportaal. Hoe u dit doet leest u hier.