Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid rondom de school is van cruciaal belang. Het is een zaak van de school, de ouders en de gemeente. De school heeft een verkeerswerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten en ouders. Deze werkgroep houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom de school. Denk hierbij aan verkeerseducatie, overleg met de gemeente/ politie/Veilig verkeer Nederland, theoretisch/praktisch verkeersexamen en aandacht voor school-thuisroute.

Verkeersbrigadiers

Vanaf schooljaar 2023-2024 gaan we aan aan de kant van ’t Groot Stuk en de Bovendonksestraat werken met geschoolde verkeersbrigadiers. Zowel voor- als na schooltijd kunnen de kinderen onder begeleiding van verkeersbrigadiers oversteken.

BVL

BS Uniek heeft Het Brabants Verkeersveiligheidslabel behaald, wat laat zien dat wij voldoende aandacht besteden aan verkeersveiligheid, gezondheid, milieu en ouderbetrokkenheid. Wij zijn hier erg trots op.

De verkeersveiligheid rondom de school blijft altijd een aandachtspunt. Naast de fietsstraat en de zebrasafe ’s, die zorgen dat fietsers en automobilisten door lichtsignalen erop attent worden gemaakt dat er voetgangers gaan oversteken, zullen we hiervoor regelmatig aandacht voor blijven vragen.

We willen u als ouder vragen, indien mogelijk, met de fiets of te voet naar school te komen en u te houden aan de gemaakte afspraken rondom verkeersveiligheid.