Kwaliteitsforum

Het kwaliteitsforum bestaat uit een groep van zes betrokken ouders. Op een positief kritische manier gaan ze samen met de directie in gesprek over de door de school ingevulde kwaliteitskaarten of onderwerpen die voor school en/of ouders van belang zijn. De 1e keer is dit in september. Naar aanleiding van de bespreking wordt een lijst met actiepunten gemaakt door de directie. De voortgang van die actiepunten worden besproken in het 2e deel van het schooljaar: maart/april. Op deze manier worden ouders van de school betrokken bij de kwaliteitszorg.