Opleidingsschool

BS Uniek is een van de Borgesiusscholen die zich keurmerkschool mag noemen. Dat wil zeggen dat wij een opleidingsschool zijn en “Opleiden in de school” centraal staat. Dit betekent dat het opleiden, het begeleiden en het beoordelen van studenten veelvuldig bij ons op school plaatsvindt.

 

Wij zijn van mening dat iedere school de plicht heeft om stageplaatsen beschikbaar te stellen voor studenten die worden opgeleid om leerkracht te worden. De studenten van het vierde jaar kunnen solliciteren naar een LIO-plaats (LIO = leraar in opleiding). Ze krijgen dan de mogelijkheid om zelf de verantwoordelijkheid voor een bepaalde groep op zich te nemen. De leerkracht uit die groep is in die tijd beschikbaar voor andere taken.

De Pabostudenten worden op onze school begeleid door de stagecoaches: Annet Krebbekx, Angela de Rooij en Aaron Sukkel. Zij zijn te bereiken via stagebsuniek@borgesius.net.

 

Alle op school aanwezige groepsleerkrachten kunnen in principe een stagiaire ter begeleiding ontvangen. In overleg met de stagecoaches en de groepsleerkrachten wordt bekeken in welke groepen de studenten hun stage kunnen invullen.

Tevens is onze school officieel erkend als leerbedrijf door OVDB (Opleiding Dienstverlenende en Verzorgende Beroepen). Hierdoor is het mogelijk dat SPW studenten (oa. sociaal pedagogisch werker en  onderwijsassistenten) niveaus 3 en 4, bij ons hun stageopdrachten kunnen uitvoeren

Bijgevoegd filmpje geeft een mooie inkijk van Uniek als opleidingsschool. Klik hier voor het filmpje.