Oudervereniging (OV)

De oudervereniging helpt de school bij het organiseren van verschillende activiteiten op school, zoals de sportdag, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, afscheid/musical groep 8 en andere schoolactiviteiten. De oudervereniging zorgt ervoor dat de school steeds in een bepaald thema versierd is, denk aan Sinterklaas, Kerst of Carnaval.

BS Uniek beschikt over een eventmanager. De eventmanager werkt nauw samen met de oudervereniging. De oudervereniging vergadert ongeveer 6 á 7 keer per schooljaar.

Lijkt het u ook leuk om deel uit te maken van de oudervereniging of te helpen bij bepaalde activiteiten zoals het versieren van de school? Uw hulp is altijd welkom!

U kunt de OV bereiken via: ov.hoeven@borgesius.net.

Vrijwillige ouderbijdrage

Ook het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage is een belangrijke taak van onze OV.  De vrijwillige ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar betaald. Vanuit het ministerie is vastgesteld dat deze bijdrage vrijwillig is. Voor het schooljaar 2022-2023 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 17,50. Verder vragen wij een ouderbijdrage voor de schoolreis van €25,00 per kind. Hierdoor komt het totaal van de ouderbijdrage op €42,50 per kind.

Met behulp van de vrijwillige ouderbijdragen worden binnen- en buitenschoolse activiteiten financieel  ondersteund. Zoals vermeldt is de ouderbijdrage voor alle groepen vrijwillig. De jaarlijkse ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig maar tegelijkertijd ook noodzakelijk, omdat uw bijdrage de school de kans biedt allerlei zaken te financieren die de overheid niet subsidieert. Onze school hanteert als uitgangspunt dat kinderen nooit de dupe mogen zijn van sociale uitsluiting vanwege beperkte financiële middelen. In onderling overleg met de directie wordt altijd een passende oplossing gevonden. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten van onze school.